Regler och villkor

Regler och villkor sammanfattning

Force Majeure

Händelser utanför Pierr Automatik AB's kontroll, vilka inte rimligen är förutsebara, skall anses force majeure, vilket innebär att Pierr Automatik AB frigörs från Pierr Automatik AB's skyldigheter att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är regeringens åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud etc.

Betalning

Alla varor förblir Pierr Automatik AB's egendom till dess att full betalning skett. Det pris som gäller är det inställt det datum då du gör din beställning. Fraktkostnader och avgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från Pierr Automatik AB.

Alla överföringar som utförs genom Pierr Automatik AB hanteras och omsätts via tredje parts dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Vänligen läs de allmänna villkoren för betalning på den valda betalningsgateway'n eftersom de är ansvariga för de gjorda transaktionerna.