Sekretesspolicy

Mobil APP GSMS Fjärrkontroll

Det enklaste sättet att använda våra produkter är med vår APP kallad GSMS Fjärrkontroll som finns tillgänglig till iPhone och Android. Utgivaren av denna APP (Pierr Automatik AB) samlar inte in någon data från GSMS Fjärrkontroll på något sätt. GSMS Fjärrkontroll använder dock tredjeparts tjänster från Google och Apple som eventuellt kan göra detta, vänligen se sekretesspolicy för Google Play alternativt Apple App Store.

De behörigheter som GSMS Fjärrkontroll behöver tillåtelse till är att skicka SMS samt att läsa av telefonens status. Behörigheten för att skicka SMS krävs för att kunna kommunicera med våra enheter och behörigheten att läsa av telefonens status finns för att kunna kontrollera att ett SMS kan skickas av telefonen och annars meddela användaren t. ex. om telefonen inte är uppkopplad mot nätet.
 

Personuppgifter

Pierr Automatik AB tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, adress, E-postadress och eventuellt org.-/personnummer, som du lämnar till oss eller som vi får i samband med att du blir kund hos oss. All information som lämnas till Pierr Automatik AB behandlas konfidentiellt och är sekretessbelagd. Detta innebär att dina uppgifter inte kommer att användas utanför vårt företags verksamhet. Pierr Automatik AB äger dock rätten att lämna uppgifter till statlig myndighet om så efterfrågas enligt svensk lag. Pierr Automatik AB äger också rätt att lämna uppgifter till tredjepart om det behövs i samband med extra tjänster som kunden har bett om, exempelvis vid hjälp med beställning av SIM-kort.
 

Cookies

Denna webbsida nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök.

Denn webbsida använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl.) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplattsen begränsas.